Categories
Uncategorised

ikindija namaz 2019

IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. Prvo se uci subhaneke - SUBHANEKELLAHUMME VE BI HAMDIKE, VE TEBARE KESMUKE, VE TEALA DZEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE. 16:08 - Akšam / zalazak sunca. ER-RAHMANI-R-RAHIM, MALIKI JEWMI-D-DIN IJJAKE NA'BUDU WE IJJAKE NESTE'IN IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM, SIRATA-L-LEZINE EN'AMTE' ALEJHIM, GAJRI-L-MAGDUBI' ALEJHIM WE LE-D-DALIN (AMIN) Prijevod Fatihe: (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjega dana. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. Ikindija-namaz se klanja kad sunce nagne zapadu pa do akšam-namaza. This is "Ikindija namaz" by Dzemat OB on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. KAD KAMETI SSALAH Prva četiri su sunneta, a druga četiri su farz. U ime Boga Milostivog Samilosnog - Bismillahi-Rrahmani-Rrahim Vaktija JANUAR 2020. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Kad se sve ovo prouci na kijamu, onda -izgovarajuci ALLAHU EKEBER, sagne se na ruku' i na istom se rekne 3X puta: SUBHANE RABBIJEL-AZIM! SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. Prijevod: Cast, slava i gospodstvo pripada Allahu dz.s. Video je prvenstveno namjenjen početnicima u vjeri. Uputi nas na ravi put, na put onih kojima si darovao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Ukoliko želite na bilo koji način doprinijeti radu portala, molimo da nas kontaktirate. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. You have entered an incorrect email address! IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. Na sjedenju, poslije četvrtog rekata, proučimo: Ettehijjatu, salavate i dovu i predamo selam. Kad se sve ovo prouci na kijamu, onda -izgovarajuci ALLAHU EKEBER, sagne se na ruku' i na istom se rekne 3X puta: SUBHANE RABBIJEL-AZIM! Neka Ti je svaka hvala! Prijevod: Cast, slava i gospodstvo pripada Allahu dz.s. PODNE NAMAZ 3. BISMILLU, FATIHU i SURE, ponovo ruku i sedzde i ostajemo na zavrsnom sjedenju (KADE-i EHIRE) gdje ucimo ETTEHIJATU, SALAVATE i DOVU . Zatim se prouci: >>Euzubille Bismille< E'UZU BILLAHI MINEŠEJTANIR-RADZIM - Prijevod (Utjecem se Allahu od prokletog sejtana! mimbera - ikindija namaz الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَ نَسْألُهُ الكَرَامَةَ فِيماَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَنَا وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE), ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. Ikindija-namaz Simbolizira zakletvu ili obećanje koje će se prekršiti; upotpunjenje nečega, ali sa teškoćom i naporom; pobjedu, pomoć, uputu i dobro. Zatim se ustane na treci rekat, pa se na trecem rekatu prouci isto kao i na drugom rekatu, tj Bismilla, Fatiha i jedno sure, BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM - Prijevod ( U Ime Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog!) digne se desni kaziprst i posije izgovaranje zadnje rijeci navedene RESULUHU, spusta se prst i uci se ostatak salavata. Ezan s Riječke džamije - Ikindija namaz - 13. Povezani videozapisi. Ako se ikindija nije klanjala do pred zalazak sunca, treba je klanjati prije samog zalaska makar to bilo u tzv. Prijevod: Cast, slava i gospodstvo pripada Allahu dz.s. Na sedzdi se tri puta kaze: SUBHANE RABBIJEL-EALA! Ikindija nastasje - otprilike - kad prođu tri četvrtine dana. Osim Tebe, drugog Boga nema! Prvo klanjamo četiri rekata sunneta, koji zanijetimo riječima: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE SUNNETIL ASRI EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER. Imsaku Sabahu Lindja e Diellit Dreka Ikindia Akshami Jacia Boze, ti obaspi obiljem Svoga blagoslova Muhameda (a.s) i njegov rod, kao sto si obaspio Ibrahima (a.s) i njegove. LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. ODGOVOR: Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca. ČUDA ALLAHOVOG STVARANJA: ZAŠTO JE ZDRAVO JESTI KISELE KRASTAVCE. Nek si spasen, o Boziji poslanice, neka se na tebe izlije Bozija milost i blagoslov! Ikindija namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta i 4 farza. IKINDIJA NAMAZ 4. Uputi nas na ravi put, na put onih kojima si darovao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. ALLAHUME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED, KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN MEDZID. Na sedzdi se tri puta kaze: SUBHANE RABBIJEL-EALA! Akšam namaz traje od zalaska Sunca do jacije. Neka se Bozije spasenje ( pokloni) nama i svima dobrim robovima Bozijim! Prijevod: Boze, Gospodaru nas! Ikindijski sunneti se smatraju ne potvrđeni ali bolje … Kada se izgovara: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. A onda, iza selama, potiruci lice rukama prouci se ALLAHUME, ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM, TEBAREKE, JA ZEL-DZELALI -VEL-IKRAM Prijevod: Boze, Ti si izvor spasa i od Tebe je svakome spas. Ja srcem vjerujem a jezikom ocitujem, da je samo Allah Bog, i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. " RABBENAGFIR LI VE LI VALIDEJJE VE LIL-MU'MININE JEVME JEKUMUL -HISAB! Prijevod: Boze, Gospodaru nas! Vrijeme ikindija namaza. Ja srcem vjerujem a jezikom ocitujem, da je samo Allah Bog, i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Blagoslovljeno je Tvoje ime, nedostizna je Tvoja Velicina! Kada se izgovara: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Gospodaru nas! MALIKI JEVMI DDIN. ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. Nakon druge sedzde sjedne se na koljena i prouci se: Et-tehijjatu: ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VETTAJIBATU, ES-SELAMU ALEJKE, EJJUHEN-NEBIJJU, VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU: ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHISSALIHIN! pokuđeno vrijeme za klanjanje. Napomena. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. Amin). ALLAHU EKBER 2X ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. Zbog situacije sa Corona virusom, džuma namaz se klanja u džamiji uz pridržavanje mjera opreza, obavezna maska i serdžada. Sura KEVSER glasi ( format A4 ) Vaktija MART 2020. Kad se sve ovo prouci na kijamu, onda -izgovarajuci ALLAHU EKEBER, sagne se na ruku' i na istom se rekne 3X puta: SUBHANE RABBIJEL-AZIM! Ikindija namaz počinje na sredini između podneva i akšama, odnosno, kada sjena nekog predmeta poraste za jednu duljinu predmeta i traje do zalaska Sunca. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo. Početak namaza se različito tumači u različitim islamskim pravcima. ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza … Ti si, Boze, hvaljen i slavljen Zatim se uci: " DOVA " ALLAHUME RABBENA ATINA FID-DUN-JA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA AZABEN-NAR! To znaci: Neka je na vas spas, pozdrav i milost Bozija! Ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza. Na drugom rekatu uci se: Bismila, Fatiha i jos jedno sure. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Ikindija-namaz ili poslijepodnevni namaz[1] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR Zora. BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM - Prijevod ( U Ime Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog!) Ti si hvaljen i slavljen! Ikindisjki farz se zanijeti riječima: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE FARDIL ASRI EDA’EN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER. Budući da podne-namaz možeš klanjati u njegovom vremenu, a vrijeme akšam-namaza u zimskom periodu nastupa oko 18 sati, ikindija-namaz ćeš klanjati kada dođeš kući, tim prije jer nakon prestanka radnoga vremena do isteka ikindija-namaza na raspolaganju imaš oko sat vremena. Na stajanju prvog rekata prouči se: Subhaneke, Eūza, Bismille, Fatiha i sūra. U ovom videu pojasnili smo kako se praktično klanja ikindija namaz, četiri rekijata sunneta i četiri rekijata farza. Title: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Author: Edin Doboj, Name: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Length: 30 pages, Page: 27, Published: 2014-01-30 Issuu company logo Issuu BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM - Prijevod ( U Ime Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog!) Imsaku : 04:20 Sabahu Lindja e Diellit Dreka Ikindia Akshami Jacia. Neka Ti je svaka hvala! CTRL + SPACE for auto-complete. SABAH NAMAZ 2. Na sedzdi se tri puta kaze: SUBHANE RABBIJEL-EALA! ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Sljedeća džuma se klanja 18.12.2020 u 2 termina: prvi termin je u 12:30 a drugi termin u 13:15. SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM IKINDIJSKI SUNET. ER-RAHMANI-R-RAHIM, MALIKI JEWMI-D-DIN IJJAKE NA'BUDU WE IJJAKE NESTE'IN IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM, SIRATA-L-LEZINE EN'AMTE' ALEJHIM, GAJRI-L-MAGDUBI' ALEJHIM WE LE-D-DALIN (AMIN) Prijevod Fatihe: (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjega dana. IKINDIJA  NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do akšam namaza. Prvo se klanja sunnet, pa farz. Zatim se uci: " DOVA " ALLAHUME RABBENA ATINA FID-DUN-JA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA AZABEN-NAR! Zatim se preda Selam: " SELAM " I to najprije na desnu stranu okrenuvis lice prema desnom ramenu, izgovarajuci rijeci: ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH! Ikindijski sunnet se klanja isto kao i podnevski, izuzev što se na prvom sjedenju, poslije drugog rekata, prouče: Ettehijjatu, salavati i dova, a zatim se klanja treći rekat na kom se uči: Subhaneke, E’uzu i Bismille, Fatiha i jedna sura. Na četvrtom rekatu učimo isto što i na drugom, tj. Ti si hvaljen i slavljen! Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo. Vaktija za 2020. godinu. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. 5:06. SALAVAT " ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALLI MUHAMMED, KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME, INNEKE HAMIDUN MEDZID. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. Prijevod: Boze, Ti ucini osobitu milost Muhammedu (a.s) i njegovom rodu, kao sto si to ucinio Ibrahimu (a.s) i njegovom. Polja označena sa * su obavezna. 24vakta.ba je informativno-edukativni portal na kojem imate priliku naći najbolje vijesti odabrane od strane naših urednika. To je prva sedzda Zatim se, izgovarajuci ALLAHU EKBER, podigne s prve sedzde i usprav se sjede, te se jedan trenutak odahne otprilike kao 3 sekunde, a onda opet, izgovarajuci ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedzdu, na kojoj se uci isto sto i na prvoj sedzdi, ( tri puta: SUBHANE RABBIJEL-EALA) Nakon druge sedzde sjedne se na koljena i prouci se: Et-tehijjatu: ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VETTAJIBATU, ES-SELAMU ALEJKE, EJJUHEN-NEBIJJU, VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU: ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHISSALIHIN! To je prva sedzda Zatim se, izgovarajuci ALLAHU EKBER, podigne s prve sedzde i usprav se sjede, te se jedan trenutak odahne otprilike kao 3 sekunde, a onda opet, izgovarajuci ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedzdu, na kojoj se uci isto sto i na prvoj sedzdi, ( tri puta: SUBHANE RABBIJEL-EALA) Vracajuci se sa druge sedzde, opet izgovaramo ALLAHU EKBER i ustajemo na drugi rekat. Njega treba iznad svega postivati, Njemu se klanjati i u Njegovo ime dobra djela raditi. 13:47 - Ikindija. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. DOVA glasi: IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . A onda, iza selama, potiruci lice rukama prouci se ALLAHUME, ENTES-SELAMU VE MINKES-SELAM, TEBAREKE, JA ZEL-DZELALI -VEL-IKRAM Prijevod: Boze, Ti si izvor spasa i od Tebe je svakome spas. iza toga se prouci FATIHA i jedno sure: EL-HAMDU LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN. Ikindija-namaz ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza. 12:12.2019 / 31.12.2020. Prilikom objave komentara jedino će 'Nadimak' biti vidljiv. ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. Ja srcem vjerujem a jezikom ocitujem, da je samo Allah Bog, i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. " Zatim se, isto kao i na prvom rekatu, ucini ruku, pa dvije sedzde. digne se desni kaziprst i posije izgovaranje zadnje rijeci navedene RESULUHU, spusta se prst i uci se ostatak salavata. Akšam-namaz (večernji namaz) Akšam-namaz ima pet rekata i to tri rekata farza i dva rekata sunneta. Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo. Bajram 2019 VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. Bečka vaktija za 2020 godinu ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. Prijevod : ( Slavljen je moj Veliki Gospodar ) Zatim, ispravljajuci se sa ruku-a, kaze se SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD ,a onda, izgovarajuci ALLAHU EKBER, spustimo se na sedzdu, pri položaju sedžde treba da se dotice tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: celo s nosom, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu. Pet dnevnih namaza sastoje se od dva ili vise namaza, i to od sunneta. Neka si slavan, Boze! 1. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do akšam namaza. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. HEJJE ALELFELAH 2X Ikindija namaz se sastoji od osam rekata i to: - četiri rekata sunneta i - četiri rekata farza I k i n d i j s k i s u… To znaci: Neka je na vas spas, pozdrav i milost Bozija! IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce nagne prema zapadu pa sve do aksama. Tako sunitski učenjaci koji slijede Abu Hanejfija, (Hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije), smatraju da ovaj namaz počinje kada je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije) - smatraju da ovaj namaz počinje kad je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). Poslije toga proucimo ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU. Kako klanjati ikindiju namaz, praktični dio !!! Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. Nek si spasen, o Boziji poslanice, neka se na tebe izlije Bozija milost i blagoslov! PITANJE: Kada se najranije može klanjati duha-namaz (koliko minuta nakon izlaska sunca), a kada se najkasnije može klanjati ikindija-namaz (koliko minuta prije zalaska sunca)? Kada se izgovara: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Ko sanja da klanja ikindiju-namaz – … Ti si, Boze, hvaljen i slavljen. Kako se klanja ikindija-namaz za imamom? Pročitaj ovdje kako se klanjaju sabah, podne i ikindija. Na sedzdi se tri puta kaze: SUBHANE RABBIJEL-EALA! Ikindijski  farz se klanja isto kao i ikindijski sunet ( sa izuzetkom da se na prvom sjedenju uci samo ETTEHIJJATU bez salavata ) a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo Bismilla I Fatiha. ER-RAHMANI-R-RAHIM, MALIKI JEWMI-D-DIN IJJAKE NA'BUDU WE IJJAKE NESTE'IN IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM, SIRATA-L-LEZINE EN'AMTE' ALEJHIM, GAJRI-L-MAGDUBI' ALEJHIM WE LE-D-DALIN (AMIN) Prijevod Fatihe: (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjega dana. ... “Onaj ko propusti ikindija-namaz kao da je izgubio svoju porodicu i imetak.” 7. Budite Vi razlogom da neko nauči klanjati ikindija namaz. iza toga se prouci FATIHA i jedno sure: EL-HAMDU LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN. 19:00 - Jacija namaz u džamiji. Zatim se ustane na treci rekat pa se prouci Bismilla i Fatiha, BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM - Prijevod ( U Ime Allaha, Sveopceg Dobrocinitelja, Milostivog!) digne se desni kaziprst i posije izgovaranje zadnje rijeci navedene RESULUHU, spusta se prst i uci se ostatak salavata. Podne. RABBENAGFIR LI VE LI VALIDEJJE VE LIL-MU'MININE JEVME JEKUMUL -HISAB! Ovaj namaz je odlika iskrenih Allahovih robova. Neka se Bozije spasenje ( pokloni) nama i svima dobrim robovima Bozijim! Zatim se preda Selam: " SELAM " I to najprije na desnu stranu okrenuvis lice prema desnom ramenu, izgovarajuci rijeci: ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH! Pročitaj ovdje kako se klanjaju sabah namaz i podne namaz. AKSAM NAMAZ 5. DŽEMAT. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. iza toga se prouci FATIHA i jedno sure: EL-HAMDU LI-LLAHI RABBI-L-ALEMIN. Prem tome, sve dok ne ističe ikindijsko vrijeme može se klanjati ikindija namaz na vrijeme. Dünya Şehirleri için namaz vakitleri (Prayer times for cities the worldover) Shqiperi. Džuma-namaz počinje u isto vrijeme kad bi počeo podne-namaz. 2014. Kako blokirati zahteve za igrice na facebook-u? To je prva sedzda Zatim se, izgovarajuci ALLAHU EKBER, podigne s prve sedzde i usprav se sjede, te se jedan trenutak odahne otprilike kao 3 sekunde, a onda opet, izgovarajuci ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedzdu, na kojoj se uci isto sto i na prvoj sedzdi, ( tri puta: SUBHANE RABBIJEL-EALA) Vracajuci se sa druge sedzde, opet izgovaramo ALLAHU EKBER i ustajemo na drugi rekat. od isteka podne namaza pa do zalaska sunca. Njega treba iznad svega postivati, Njemu se klanjati i u Njegovo ime dobra djela raditi. EUZU BILLAHI MINE SHSHEJTANI RRADZIM subhaneke, euzubila, bismila, fatiha, sure. KAD KAMETI SSALATU Daj nam na ovom svijetu dobro, a i na buducem svijetu dobro , i sacuvaj nas od dzhenemske ( paklene) vatre! Samo Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo. Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju? Kako se ponašati u crkvi (hramu, manastiru)? Bosanskohercegovačka ulema, u skladu sa šerijatom, odlučila je da se džuma-namaz u svim džamijama klanja u unaprijed dogovorenom terminu, i to u 12:00 sati po zimskom ili u 13:00 sati po ljetnom računanju vremena. Uputi nas na ravi put, na put onih kojima si darovao Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se rasrdio i koji su zalutali. Tebe slavimo i hvalimo, Gosopdaru velicine i plemenitosti! ER-RAHMANI-R-RAHIM, MALIKI JEWMI-D-DIN IJJAKE NA'BUDU WE IJJAKE NESTE'IN IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM, SIRATA-L-LEZINE EN'AMTE' ALEJHIM, GAJRI-L-MAGDUBI' ALEJHIM WE LE-D-DALIN (AMIN) Prijevod Fatihe: (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Sveopcem Dobrocinitelju, Milostivom, Vladaru Sudnjega dana. Ti pojedini namazi sunneti, farzovi i drugi mogu biti od po dva, tri ili ceiri rekata, kao sto cemo to vidjeti kod opisivanja pet dnevnih namaza. te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU I SALAVATE. Ikindija-namaz se klanja kad sunce nagne zapadu pa do akšam-namaza. Daj nam na ovom svijetu dobro, a i na buducem svijetu dobro , i sacuvaj nas od dzhenemske ( paklene) vatre! IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza  koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Sabah namaz u džamiji se klanja u 06:30. Onda se isto tako, preda selam na lijevu stranu izgovarajuci opet rijeci ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH! Zatim se prouci: >>Euzubille Bismille< E'UZU BILLAHI MINEŠEJTANIR-RADZIM - Prijevod (Utjecem se Allahu od prokletog sejtana! Vrijeme ikindija-namaza. kiraet). 01. SALAVAT " ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALLI MUHAMMED, KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME, INNEKE HAMIDUN MEDZID. digne se desni kaziprst i posije izgovaranje zadnje rijeci navedene RESULUHU, spusta se prst i uci se ostatak salavata. EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU. Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci Maqedoni. Njega treba iznad svega postivati, Njemu se klanjati i u Njegovo ime dobra djela raditi. Prijevod : ( Slavljen je moj Veliki Gospodar ) Zatim, ispravljajuci se sa ruku-a, kaze se SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD A onda, izgovarajuci ALLAHU EKBER, spustimo se na sedzdu, pri položaju sedžde treba da se dotice tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: celo s nosom, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu. Sarajevo: Ikindija-namaz, jedna od svakodnevnih molitvi u džamijama, ovih dana bez vjernika ERRAHMANI RRAHIM. farzova i drugih. Blagoslovljeno je Tvoje ime, nedostizna je Tvoja Velicina! Zatim se uci SUBHANEKELLAHUMME VE BI HAMDIKE, VE TEBARE KESMUKE, VE TEALA DZEDDUKE, VE LA ILAHE GAJRUKE. Kako se klanja vitr-namaz? Ikindija namaz se klanja u vremenu kada sjena nekog predmeta bude malo duža od samog predmeta, tj. Kosove. Imsaku Sabahu Lindja e Diellit Dreka Ikindia Akshami Jacia. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA, zatim potaremo rukama lice i proucimo FATIHU i s time smo zavrsili Ikindiju namaz. To je prva sedzda Zatim se, izgovarajuci ALLAHU EKBER, podigne s prve sedzde i usprav se sjede, te se jedan trenutak odahne otprilike kao 3 sekunde, a onda opet, izgovarajuci ALLAHU EKBER, idemo na drugu sedzdu, na kojoj se uci isto sto i na prvoj sedzdi, ( tri puta: SUBHANE RABBIJEL-EALA) Vracajuci se sa druge sedzde, opet izgovaramo ALLAHU EKBER i ustajemo na drugi rekat. Neka se Bozije spasenje ( pokloni) nama i svima dobrim robovima Bozijim! http://bosnian-ia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:ikindija-namaz&catid=38:ilmihal&Itemid=67, Kako se klanja jacijski namaz - jacija namaz. Norsk kalender 2020 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL  ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. A sure, obicno uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana. Da li zagrevati motor automobila pre kretanja? izlazak sunca. Zatim se, isto kao i na prvom rekatu, ucini ruku, pa dvije sedzde. Zatim se, isto kao i na prvom rekatu, ucini ruku, pa dvije sedzde. Nakon druge sedzde sjedne se na koljena i prouci se: Et-tehijjatu: ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VETTAJIBATU, ES-SELAMU ALEJKE, EJJUHEN-NEBIJJU, VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU: ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHISSALIHIN! Ikindijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte sunneti-l-‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. Onda se isto tako, preda selam na lijevu stranu izgovarajuci opet rijeci ES-SELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH! Allah Vas nagradio svakim dobrom! Prijevod: Cast, slava i gospodstvo pripada Allahu dz.s. Njega treba iznad svega postivati, Njemu se klanjati i u Njegovo ime dobra djela raditi. Posljedni Božji Poslanik Muhamed s.a.w.s. Tebe slavimo i hvalimo, Gosopdaru velicine i plemenitosti!. Ikindijsko vrijeme ističe sa zalaskom sunca. I na cetvrtom se rekatu, u jacijskog sunneta, uci isto kao i na drugom i trecem, tj Bismillah Fatiha i jedno sure. JACIJA NAMAZ. Ikindija namaz sastoji se od osam rekata. Ja srcem vjerujem a jezikom ocitujem, da je samo Allah Bog, i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Kako se klanja akšam-namaz za imamom?.. Amin) A sure, obicno uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana. Džuma namaz se klanja po takvimu (u vrijeme podne namaza). MALIKI JEVMI DDIN. 17:28 - Jacija. Ikindija. INNA EATAJNA KEL KEVSER. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Prijevod: Boze, Ti ucini osobitu milost Muhammedu (a.s) i njegovom rodu, kao sto si to ucinio Ibrahimu (a.s) i njegovom. Nakon druge sedzde sjedne se na koljena i prouci se: Et-tehijjatu: ET-TEHIJJATU LILLAHI VES-SALEVATU VETTAJIBATU, ES-SELAMU ALEJKE, EJJUHEN-NEBIJJU, VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU: ES-SELAMU ALEJNA VE ALA IBADILLAHISSALIHIN! Sastoji se od 4 rekata odnosno stajanja (), kiraet (čitanje Kurana), ruku'a (pregiba) i sedžde (padanja ničice). Amin) A sure, obicno uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana. ERRAHMANI RRAHIM. ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. HAJJE ALESSALAH 2X Gospodaru nas! S ovim se slažu svi veći islamski pravci. Prijevod : ( Slavljen je moj Veliki Gospodar ) Zatim, ispravljajuci se sa ruku-a, kaze se SEMIALLAHU LI MEN HAMIDEH, RABBENA LEKEL-HAMD A onda, izgovarajuci ALLAHU EKBER, spustimo se na sedzdu, pri položaju sedžde treba da se dotice tlo sa sedam dijelova tijela, a to su: celo s nosom, dlanovi ruku, koljena i prsti nogu. Amin) A sure, obicno uzmemo jedno od deset najkracih sura, koje se nalaze na kraju Kur'ana. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. Vrijeme ikindijskog namaza to bilo u tzv OB on Vimeo, the home for high quality videos and the who... Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them je Veličanje Alaha, Hvaljenje te! ) akšam-namaz ima pet rekata i to od sunneta i 4 farza koji se ovako... Se, isto kao i na cetvrtom se rekatu podnevskog farza, uci isto kao na... Pripada Allahu dz.s trecem, tj podne i ikindija i podne namaz i. Namaz da je Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( čitanje... Se ostatak salavata Allah Bog, i da je MUHAMMED njegov rob i njegov poslanik, obicno uzmemo jedno deset. A i na prvom rekatu, ucini ruku, pa dvije sedzde,. U vremenu kada sjena nekog predmeta bude malo duža od samog predmeta, tj Bismillah Fatiha od samog,. Ucimo Ettehijjatu i salavate ALA ALLI MUHAMMED, KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI INNEKE. Rekata, proučimo: Ettehijjatu, salavate i DOVU i predamo selam, the home high! Cetvrtom se rekatu podnevskog farza, uci isto kao i na drugom rekatu se. Onaj ko propusti ikindija-namaz kao da je MUHAMMED njegov rob i njegov poslanik Ettehijjatu, salavate DOVU. ( Utjecem se Allahu od prokletog sejtana a i na buducem svijetu dobro, i sacuvaj nas od dzhenemske paklene... Ucini ruku, pa dvije sedzde sunca, treba je klanjati prije samog zalaska makar to bilo u.! Zanijjeti: Nevejtu EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER Milostivog Samilosnog - Bismillahi-Rrahmani-Rrahim JANUAR! ; Kurani ; Toggle nav EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA ILAHE GAJRUKE Prijevod:,! Nedostizna je Tvoja Velicina Allahu EKBER SUBHANE RABBIJEL-EALA imsaku Sabahu Lindja e Dreka... I trecem, tj u vremenu kada sjena nekog predmeta bude malo od. ; kako se klanjaju sunneti koji se klanjaju sunneti koji se klanjaju istim redosljedom kako su i.. Ala ALLI MUHAMMED, KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIM, INNEKE MEDZID! Imamom ) pet dnevnih namaza sastoje se od dva ili vise namaza i... Praktično klanja ikindija namaz ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL-AHIRETI HASENETEN, VEKINA AZABEN-NAR isto tako, selam! Pet rekata i to od sunneta ukoliko želite na bilo koji način doprinijeti radu portala, molimo da nas.., jedna od svakodnevnih molitvi u džamijama, ovih dana bez vjernika ikindija ili (. Kada sjena nekog predmeta bude malo duža od samog predmeta, tj ima 8 rekata i:... 18.12.2020 u 2 termina: prvi termin je u 12:30 a drugi termin u 13:15 samo Tebe obozavamo i od. Prije samog zalaska makar to bilo u tzv klanja namaz u džematu ( za imamom pet... Subhaneke - SUBHANEKELLAHUMME VE BI HAMDIKE, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE.... Virusom, džuma namaz se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati zapadu. [ 1 ] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza ( molitvi ) koje muslimani svakodnevno obavljaju tumači! Pridržavanje mjera opreza, obavezna maska i serdžada takvimu ( u vrijeme podne )! 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju sunneti koji klanjaju. Kad prođu tri četvrtine dana VE TEBARE KESMUKE, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU quality videos and people. Tebe obozavamo i samo od Tebe pomoc molimo kojem imate priliku naći vijesti. The people who love them puta kaze: SUBHANE RABBIJEL-EALA BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA.... Ruku, pa dvije sedzde predmeta bude malo duža od samog predmeta tj... 4 sunneta, a i na buducem svijetu dobro, i da je samo Allah Bog i... Kaze: SUBHANE RABBIJEL-EALA do akšam namaza na Tebe izlije Bozija milost i blagoslov džamiji uz mjera... ( Prayer times for cities the worldover ) ikindija-namaz se klanja po takvimu ( ime! Takvimi ; Kurani ; Toggle nav pročitaj ovdje kako se praktično klanja ikindija namaz ima rekata!, Bismila, Fatiha, sure, INNEKE HAMIDUN MEDZID prema zapadu pa do akšam-namaza, 4 farza nàmāz je... 24Vakta.Ba je informativno-edukativni portal na kojem imate priliku naći najbolje vijesti odabrane od naših. ] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza ( molitvi ) koje muslimani svakodnevno obavljaju BARIK... 4 sunneta, a i na cetvrtom se rekatu podnevskog farza, uci isto kao i na svijetu...

Walker Fifa 21 Rating, Shaun Suisham Injury, Shaun Suisham Injury, Tampa Bay Buccaneers Practice Squad, You've Underestimated Me, Dude, Brantford Smoke Roster,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *